Δ. Μπράτσε: Εμείς να αλλάξουμε θέλουμε την κοινωνία, όχι να την εκφράσουμε

Ο ΣΥΡΙΖΑ, πρέπει να επιστρέψει άμεσα στις ρίζες του, στη δυναμική και στην αριστερή ριζοσπαστικότητα που τον έκανε κυβέρνηση δυο φορές σε έναν χρόνο, αυτό δεν θα κάνει καλό μόνο στον ίδιο αλλά και στην κοινωνία. Η κοινωνία έχει ριζοσπαστικοποιηθεί μέσα από τις ανάγκες για επιβίωση, ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει ακόμα περισσότερο για να μπορέσει να την αγγίξει. Συνεχίστε την ανάγνωση Δ. Μπράτσε: Εμείς να αλλάξουμε θέλουμε την κοινωνία, όχι να την εκφράσουμε